Một ngày thứ Năm.

Tôi thức dậy muộn hơn kế hoạch. Tôi ngủ trưa nhiều hơn dự kiến. Tôi ăn ít hơn tôi tưởng.

Nhưng tôi vẫn đi học, tôi vẫn tập tay như tôi đã định tập.

Đôi khi thứ đang cầm chân tôi lại chính là những suy nghĩ rằng mình đang bị chững lại: một dạng tiêu cực ám thị, tự dồn lên bản thân mình những gì tồi tệ nhất, tự đặt bản thân vào những tình huống xấu.

Khách quan với các hành động của bản thân để nhìn nhận hợp lí và khắc phục là một chuyện, nhưng đay nghiến bản thân lại là việc khác.

Chính việc đay nghiến đó lại càng làm ta lún sâu thêm vào chuỗi ngày tiêu cực. Vì khi ta không biết yêu thương, trân trọng bản thân, sẽ rất khó có động lực và tâm trí để làm việc đúng.

Daily Journal #15 

23h58. 11 05 17

Căn phòng nhỏ.

Advertisements